2631400299 Ρωγών Ιωσήφ 8, Μεσολόγγι andvlachos@gmail.com
hero image
 
 
 
Dr ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΣ
Δασοτεχνικό Γραφείο | Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανία


Φωτοερμηνεία είναι η τέχνη εξέτασης ενός αντικειμένου πάνω στις αεροφωτογραφίες με σκοπό την αναγνώρισή του και εκτίμηση της σπουδαιότητάς του. 

Σκοπός της φωτοερμηνείας είναι η σύνταξη τεχνικής εκθέσεως, όπου αναλύονται τα στερεοσκοπικά ευρήματά της και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς όπως:

Αντιρρήσεις κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών
Προσδιορισμός είδους εκτάσεων
Εντοπισμός ορίων ιδιοκτησίας και πιθανές μεταβολές αυτών
Προσδιορισμός της μορφής και του είδους της εξέλιξης της βλάστησης
Απόδειξη ύπαρξης ή μη κτισμάτων, μονοπατιών, δρόμων, κατασκευών, ρεμάτων, αναβαθμίδων, ξερολιθιών κ.α.
Τεκμηρίωση σχετικά με το έτος κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και ζητημάτων του Εθνικού Κτηματολογίου
Εκπόνηση διαφόρων ειδών μελετών

 


 

 Η διαδικασία αντίρρησης επί δασικών χαρτών περιλαμβάνει: 


• Σύνταξη πλήρους φακέλου άσκησης αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών

• Προσδιορισμό της θέσης της έκτασης με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87

• Σύνταξη της τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας και την υποστήριξη των αντιρρήσεών σας τόσο τεχνικά όσο και νομικά

• Ηλεκτρονική υποβολή της αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη στον ειδικό διαδικτυακό τόπο Ανάρτησης Δασικών Χαρτών

• Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της αντίρρησής σας στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

 
 

 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες του γραφείου μας.