2631400299 Ρωγών Ιωσήφ 8, Μεσολόγγι andvlachos@gmail.com
hero image
 
 
 
ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Dr Ανδρέας Βλάχος Δασοτεχνικό Γραφείο | Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανία


Οι Δασικές μελέτες αναφέρονται σε ένα ευρύ πεδίο μελετών που σχετίζονται με τη διαχείριση, την προστασία και την αναβάθμιση των δασικών οικοσυστημάτων.

Στο πλαίσιο των δασικών μελετών περιλαμβάνονται:

Μελέτες ορεινής υδρονομίας και αντιδιαβρωτικών έργων
Μελέτες διαχείρισης δασών και πυροπροστασίας
Μελέτες δασικής οδοποιίας
Μελέτες δασικής αναψυχής και μονοπατιών
Μελέτες αναδασώσεων, υλοτομίας και καθαρισμών δασικών περιοχών
Μελέτες φωτοερμηνείας και δασικών χαρτών
Δασικό Κτηματολόγιο

 


 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι Περιβαλλοντικές μελέτες περιλαμβάνουν την καταγραφή της υπάρχουσας βλάστησης, την καταγραφή των βιοκλιματικών και εδαφολογικών συνθηκών, τη χημεία περιβάλλοντος και οι παράμετροι του, τη σύνταξη των χαρτών προσδιορισμού και χρήσεων γης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία τα έργα - δραστηριότητες που χρειάζονται Περιβαλλοντικές μελέτες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

Έργα Οδοποιίας
Υδραυλικά Έργα
Λιμενικά Έργα
Συστήματα Υποδομών
Εξορύξεις και συναφείς δραστηριότητες
Τουριστικές Εγκαταστάσεις – Εργασίες Πολεοδομίας
Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Υδατοκαλλιέργειες
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εργασίες Διαρρύθμισης βιομηχανικών ζωνών
Ειδικά έργα

 
 

 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες του γραφείου μας.